Αναλυτικά τα νέα μέτρα του μνημονίου

 

Σκληρά δημοσιονομικά μέτρα περιλαμβάνει το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της Ελλάδας. Σύμφωνα με προσχέδιο του μνημονίου, τα προαπαιτούμενα θα πρέπει να ψηφιστούν άμεσα από την κυβέρνηση προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τη νέα χρηματοδότηση.

 

 

Ο κατάλογος του μνημονίου, σύμφωνα με την «Καθημερινή»:

1. Αυστηροποίηση του ορισμού του αγρότη.
2. Αύξηση του φόρου χωρητικότητας στη ναυτιλία.
3. Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ του 2015, ώστε να ξεκινήσει η αποστολή των σημειωμάτων τον Σεπτέμβριο.
4. Διόρθωση εισπρακτικών μέτρων που υιοθετήθηκαν προσφάτως.
5. Επιστροφή του καθεστώτος συνταγογράφησης φαρμάκων.
6. Μείωση των τιμών των γενόσημων φαρμάκων.
7. Κατάργηση των προνομίων στο αγροτικό πετρέλαιο.
8. Καλύτερη στόχευση του πετρελαίου θέρμανσης το 2016.
9. Πλήρης αξιολόγηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας με στόχο την ετήσια εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ.
10. Αναδιάρθρωση δημόσιας διοίκησης.
11. Αντιμετώπιση των αστοχιών στην είσπραξη φορολογικών εσόδων.
12. Κατάργηση του ανώτατου ορίου του 25% επί των μισθών και των συντάξεων για τις κατασχέσεις.
13. Μείωση όλων των ορίων για τις κατασχέσεις στα 1.500 ευρώ.
14. Αλλαγή στα επιτόκια της ρύθμισης των 100 δόσεων και εξαίρεση από αυτήν των κακοπληρωτών.
15. Μεταφορά των υπηρεσιών και του προσωπικού φορολογικών ελέγχων στο ΣΔΟΕ.
16. Δέσμευση ότι δεν θα υπάρξουν άλλες ρυθμίσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.
17. Διευκρίνιση των προϋποθέσεων για την επιλεξιμότητα στην καταβολή της ελάχιστης εγγυημένης σύνταξης μετά τα 67 έτη.
18. Έκδοση εγκυκλίων για την πλήρη εφαρμογή του νόμου του 2010 για το ασφαλιστικό.
19. Σταδιακή εξάλειψη των εξαιρέσεων στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.
20. Διευκρίνιση του καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά, με τις εκπτώσεις να καταργούνται μέχρι το τέλος του 2016.
21. Ολοκληρωμένο σχέδιο για ανακεφαλαιοποίηση, ενίσχυση ρευστότητας τραπεζών και αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων.
22. Κατάργηση του νόμου για τη μετενέργεια στις συμβάσεις εργασίας που ψηφίστηκε στις 2 Ιουλίου του 2015.
23. Εφαρμογή όλων των συστάσεων του ΟΟΣΑ που προβλέπονταν από την Εργαλειοθήκη Ι (πλην των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων) και όλων των συστάσεων της Εργαλειοθήκης ΙΙ σχετικά με τα μη αλκοολούχα ποτά και τα πετρελαιοειδή.
24. Άνοιγμα επαγγελμάτων, όπως μηχανικοί, συμβολαιογράφοι κ.λπ.
25. Περιορισμός των φόρων υπέρ τρίτων.
26. Μείωση της γραφειοκρατίας και επιτάχυνση αδειοδοτήσεων για επενδύσεις χαμηλού ρίσκου.
27. Μεταρρύθμιση στην αγορά ενέργειας και ειδικά του φυσικού αερίου που θα οδηγήσει σε πλήρη απελευθέρωση το 2018.
28. Έγκριση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων που ήδη έχει αναλάβει το ΤΑΙΠΕΔ.
29. Υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών στην Ε.Ε. για το μη μισθολογικό κόστος (επιδόματα, οδοιπορικά κ.λπ.) με εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2016.
30. Νόμος για την αναδιάρθρωση του ΟΑΣΑ.
31. Προτάσεις μέτρων για μείωση των καθυστερήσεων στις δικαστικές αποφάσεις.

Παράλληλα, μέσα στον Σεπτέμβριο η ελληνική κυβέρνηση πρέπει:

  • να έχει καταρτίσει σχέδιο αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του (περίπου 7 δισ. ευρώ το φέσι)
  • να έχει καταθέσει νομοσχέδιο με το οποίο θα εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο για τις ανεξάρτητες αρχές και θα δίνεται η δυνατότητα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να ελέγχει τα οικονομικά στοιχεία ολόκληρου του δημόσιου τομέα
  • να εκδώσει υπουργικές αποφάσεις για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από τον Νοέμβριο.

Επιπλέον, τον Οκτώβριο, η κυβέρνηση καλείται να καταθέσει:

  • τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2015
  • το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2016 και
  • το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2016-2019.

Σχετικά Νέα