Ανακοίνωση της Σοσιαλιστικής Προοπτικής για τις συλλήψεις στη Τουρκία

Το μεσημέρι της Κυριακής 1/11/2015 επιτροπή παρατηρητών σε εκλογικά τμήματα της Κωνσταντινούπολης αποτελούμενη από μέλη του HDP, τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, μέλος του ΕΓ και επικεφαλής της Σοσιαλιστικής Προοπτικής και τον Θέμη Τζήμα, στέλεχος της ΛΑΕ, έτυχε  παράτυπης και επιθετικής αντιμετώπισης από ασφαλίτες και παρακρατικούς. Καταπατώντας τη σχετική διεθνή πρακτική και τις κείμενες διατάξεις και οδηγίες, τους αφαίρεσαν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και τις διαπιστεύσεις, τους κράτησαν παρανόμως σε μη-προβλεπόμενο χώρο και τους απαγόρευσαν τη συνέχιση της παρατήρησης της διενέργειας των εκλογών.
Καταγγέλουμε το γεγονός το οποίο, προστιθέμενο σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών, δείχνει την «ποιότητα» της δημοκρατίας στη γείτονα χώρα και την «καθαρότητα» του εκλογικού αποτελέσματος της 1/11/2015.

Σχετικά Νέα