Ανακοίνωσε το οικονομικό του ημερολόγιο ο ΟΛΘ

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε το οικονομικό ημερολόγιό του.

Πιο συγκεκριμένα:

Δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2016: Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2016 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.thpa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ www.athexgroup.gr.

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας: Πέμπτη 08  Ιουνίου  2017.

Τακτική Γενική Συνέλευση: Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

Αποκοπή μερίσματος: Δευτέρα  31 Ιουλίου 2017.

Δικαιούχοι μερίσματος (Record date): Τρίτη 1 Αυγούστου 2017.

Έναρξη πληρωμής μερίσματος: Παρασκευή  4 Αυγούστου 2017.

Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.

Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα