Αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου και ανακατανομή ζητά η Ελλάδα

Αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου και ανακατανομή ζητά η Ελλάδα
Την ανάγκη να προχωρήσει η αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου, τόνισαν ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας, και ο υφυπουργός, ‘Αγγελος Τόλκας.
Την ανάγκη να προχωρήσει η αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου το συντομότερο και στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης και του δίκαιου καταμερισμού της ευθύνης τόνισαν ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας, και ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ‘Αγγελος Τόλκας, που συμμετείχαν σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα, η ελληνική πλευρά, τόνισε ότι η χώρα μας έχει τηρήσει μέχρι σήμερα μια ιδιαιτέρως εποικοδομητική στάση στη διαπραγμάτευση για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και πως η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συζητήσει λύσεις που θα προωθούν το στόχο της διάσωσης ανθρώπων. Επίσης, η ελληνική πλευρά κάλεσε το Συμβούλιο να προωθήσει την αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου το συντομότερο δυνατό, ενώ επανέλαβε πως μέχρι την ολοκλήρωση της αναθεώρησης είναι απολύτως απαραίτητη η υιοθέτηση ενός μεταβατικού μηχανισμού που θα προβλέπει την ανακατανομή ως αναπόσπαστο μέρος του και θα έχει εφαρμογή σε όλες τις μεταναστευτικές διαδρομές.
Συγκεκριμένα, η ελληνική πλευρά τόνισε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι παρακάτω παράμετροι:
Όλοι οι αιτούντες άσυλο που υπερβαίνουν το προσδιορισμένο όριο αντοχής κάθε κράτους – μέλους πρώτης υποδοχής θα κατανέμονται αναλογικά σε άλλα κράτη – μέλη, σύμφωνα με μια προσυμφωνημένη κλείδα, ανάλογα με τις δυνατότητές τους.
Κατά την διαδικασία κατανομής θα υπάρχουν ειδικές προβλέψεις προτεραιοποίησης για τις περιπτώσεις ευαλώτων ατόμων, ενώ θα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι οικογενειακοί και συγγενικοί δεσμοί μεταξύ των αιτούντων άσυλο.
Η εξέταση των αιτημάτων ασύλου σε όποιο κράτος – μέλος κι αν γίνει η κατανομή θα γίνεται σε ειδικά κέντρα εξέτασης με πλήρη σεβασμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το άσυλο και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Σε περίπτωση θετικής έκβασης του αιτήματος ασύλου, το αντίστοιχο κράτος – μέλος θα είναι υπεύθυνο για την παροχή διεθνούς προστασίας.
Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης, το αντίστοιχο κράτος – μέλος θα αναλαμβάνει την διαδικασία επιστροφής, με τη συνδρομή της FRONTEX.

Σχετικά Νέα