Δημοσιεύθηκε στις: Τε, Ιούλ 27th, 2016

Αναβολή πήραν από την Υπηρεσία Ασύλου οι Τούρκοι στρατιωτικοί

6226Αναβολή ζήτησαν και πήραν από την Υπηρεσία Ασύλου οι οκτώ Τούρκοι στρατιωτικοί, για τη διαδικασία των συνεντεύξεων των αιτημάτων διεθνούς προστασίας τους.

Οι στρατιωτικοί, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, ζήτησαν την αναβολή, προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα. Οι συνεντεύξεις ορίστηκαν για τις 19, 23, 24 και 25 Αυγούστου.

Όπως προβλέπει η διαδικασία, αφού ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις, ο αρμόδιος υπάλληλος εκδίδει την πρωτοβάθμια απόφαση. Σε περίπτωση που είναι αρνητική, οι αιτούντες μπορούν να ασκήσουν προσφυγή, οπότε ακολουθεί η δευτεροβάθμια διαδικασία εξέτασης του αιτήματός τους.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo