Αναβάθμιση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από τον οίκο Moody’s

moodys-508x330Ο οίκος Moody’s αναβάθμισε από αρνητικές σε σταθερές τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την προσδοκία για βελτίωση της χρηματοδότησης και της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών, σταθμίζοντας το μεγάλο μέγεθος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τις περιορισμένες ευκαιρίες χορηγήσεων δανείων.

Οι προοπτικές εκφράζουν την προσδοκία για θετική εξέλιξη του αξιόχρεου των τραπεζών στην Ελλάδα τους επόμενους 12 με 18 μήνες.

«Αναμένουμε ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα θα επιστρέψουν σε οριακή κερδοφορία το 2016-17, με βάση τις σημαντικά χαμηλότερες προβλέψεις για ζημιές από δάνεια, το μειωμένο κόστος χρηματοδότησης και τις περιορισμένες λειτουργικές δαπάνες», δηλώνει ο κ.Νικολαΐδης, αντιπρόεδρος και υψηλόβαθμο στέλεχος για τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας του οίκου Moody’s.

Οι ελληνικές τράπεζες μπόρεσαν να ανακτήσουν την πρόσβασή τους στη διατραπεζική αγορά ρέπος, μειώνοντας τα υπόλοιπα της χρηματοδότησής τους από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA) και βελτιώνοντας τα προφίλ τους αναφορικά με τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση. Ωστόσο, ο Moody’s σημειώνει ότι είναι πιθανό να παραμείνουν πολύ εξαρτημένες από τη χρηματοδότηση της κεντρικής τράπεζας.

Οι τράπεζες στην Ελλάδα θα συνεχίσουν επίσης να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση του αποθέματος των προβληματικών δανείων τους. Ο οίκος αναμένει ότι ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα παραμείνει υψηλός, πάνω από το 40% του συνόλου των δανείων τους, έως το τέλος του 2017, από περίπου 45% τον Ιούνιο του 2016.

Προβλέπει τέλος αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 1,8% το 2017 έναντι μηδενικού ρυθμού (0%) στο σύνολο του 2016.

Σχετικά Νέα