Ανάπτυξη 0,6% στο γ΄ τρίμηνο για την Αυστρία

Το ΑΕΠ της Αυστρίας «έτρεξε» με ρυθμό 0,6% στο γ΄ τρίμηνο έναντι του β΄ τριμήνου σε εποχικά και με βάση τις εργάσιμες ημέρες προσαρμοσμένη βάση, κυρίως λόγω της κατανάλωσης, των επενδύσεων και των εξαγωγών, ανακοίνωσε το ινστιτούτο WIFO.

Το ΑΕΠ της χώρας αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,7% στο β΄ τρίμηνο σε προσαρμοσμένες πραγματικές τιμές, τόνισε το αυστριακό ινστιτούτο οικονομικών ερευνών.

Σε ετήσια βάση και σε πραγματικούς όρους, το αυστριακό ΑΕΠ αναπτύχθηκε 2,6%, μετά από το 2,8% του β΄ τριμήνου.

Σχετικά Νέα