Αλ.Χαρίτση: Οι θετικές εξελίξεις από τις Βρυξέλλες ενισχύουν την εμπιστοσύνη για επενδύσεις

xaritsis_2Συνέντευξη του υφυπουργού Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση στην “Αγορά”

Πώς κρίνετε τις εξελίξεις της συμφωνίας στο Eurogroup και τι σηματοδοτούν;

Η συνολική συμφωνία που επιτεύχθηκε στη συνεδρίαση του Εurogroup για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τον οδικό χάρτη για την ελάφρυνση του χρέους, βελτιώνει την προοπτική της ελληνικής οικονομίας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έξοδο της χώρας από τις πιέσεις της διαρκούς λιτότητας.

Διαμορφώνει ένα σταθερό δημοσιονομικό περιβάλλον και ανοίγει δρόμο για περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος και την προσέλκυση επενδύσεων, μέσω της εξάλειψης των συνθηκών αβεβαιότητας εξασφαλίζοντας πολύτιμη χρηματοδότηση της οικονομίας. Όλοι πια κατανοούν, εντός κι εκτός συνόρων, ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει από τον φαύλο κύκλο των υφεσιακών μέτρων, τα οποία οδηγούσαν σε νέα ύφεση και νέα μέτρα προσαρμογής και να εισέλθει σε έναν νέο, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο αυτή τη φορά, αναπτυξιακό δρόμο.

Με ένα βαρύ φορτίο που αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, η κυβέρνηση ξεπερνά τον κάβο της αξιολόγησης. Το σχήμα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αντιμετωπίζει θέμα κυβερνητικής συνοχής;

Η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει θέμα συνοχής. Αναγνωρίζουμε ότι μολονότι η συμφωνία για το πρόγραμμα δεν κινείται στη βάση όσων επιθυμούσαμε, αποτελεί προϊόν συμβιβασμού μέσα σε αντίξοες συνθήκες. Παραμένει, ωστόσο, σταθερός γνώμονας η προσπάθεια να μην πληγούν περαιτέρω όσοι έχουν ήδη υποστεί τα περισσότερα χτυπήματα από τα σκληρά μέτρα των προηγούμενων ετών, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι πιο αδύναμοι.

Αυτό που χαρακτηρίζει όλες τις ενέργειές μας είναι η προσπάθεια για την εφαρμογή πολιτικών αναδιανομής και προστασίας των πιο ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων. Προσπάθειά μας είναι να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις και να δώσουμε παραγωγική ώθηση στην οικονομία προς όφελος των κοινωνικά αδύναμων.

Τα κονδύλια από το νέο ΕΣΠΑ για δράσεις επιχειρηματικότητας που είναι ήδη σε εξέλιξη, προς τα πού θα κατευθυνθούν; Ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να ωφεληθούν;

Οι θετικές εξελίξεις από τις Βρυξέλλες ενισχύουν την εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, κάτι το οποίο αντανακλάται και στη μεγάλη αύξηση της ανταπόκρισης για συμμετοχή στις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-20 που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες.

Ήδη, τρέχουν δράσεις με στοχευμένες χρηματοδοτήσεις που θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία, ενισχύοντας τομείς αιχμής και σαφώς προσδιορισμένα παραγωγικά στρώματα. Εστιάζουμε σε οκτώ τομείς προτεραιότητας στους οποίους η χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα: την αγροδιατροφή, την υγεία και τα φάρμακα, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την ενέργεια, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, τα υλικά και τις κατασκευές, τον πολιτισμό και βεβαίως τον τουρισμό.

Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους, νέους επιστήμονες, με στόχο τη στήριξη των παραγωγικών στρωμάτων της κοινωνίας που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, παρέχοντας πολύτιμη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία. Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί για μας η ανάσχεση φυγής στο εξωτερικό των νέων πτυχιούχων, του πλέον δυναμικού τμήματος της οικονομίας.

Θα ενεργοποιηθούν επίσης δράσεις για τη δικτύωση επιχειρήσεων (cluster) με στόχο την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας και τη δημιουργία αλυσίδων αξίας. Εξάλλου, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε σε όλα τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη σχημάτων κοινωνικής οικονομίας, ενός τομέα που στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση αλλά μέχρι τώρα στη χώρα μας δεν είχε ικανοποιητική ανάπτυξη.

Ακούμε συνέχεια για ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες αυτού του σχεδίου και από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή;

Σκοπός μας είναι η μετεξέλιξη του παραγωγικού υποδείγματος της οικονομίας. Οι βασικοί άξονες του αναπτυξιακού σχεδίου είναι: Πρώτον, ο σχεδιασμός ενός χρηματοδοτικού πλαισίου που να στηρίζεται στις υπαρκτές αλλά και να ενεργοποιεί νέες πηγές χρηματοδότησης. Δεύτερον, ο επανακαθορισμός των κλάδων, που ανέφερα παραπάνω, στους οποίους θα τοποθετηθούν επενδυτικά κεφάλαια. Τρίτον, η ενίσχυση ανταγωνιστικών αλυσίδων αξίας σε αλληλοσυμπληρούμενους τομείς που προσθέτουν αξία και ποιότητα στο τελικό προϊόν. Τέταρτον, η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου, σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα, τις δομές της αγοράς, τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, στο νέο ΕΣΠΑ δίνουμε έμφαση σε εκείνες τις παραγωγικές πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Στόχος μας είναι η αύξηση της πραγματικής απασχόλησης και η δημιουργία σταθερών και βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Εκτός από το ΕΣΠΑ, υπάρχουν άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να προωθήσουν το παραπάνω σχέδιο και να προσελκύσουν επενδύσεις;

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επενδύσεων. Παράλληλα με τα κλασικά προγράμματα επιχορηγήσεων του νέου ΕΣΠΑ, σχεδιάζουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με πόρους του ΕΣΠΑ που θα τεθούν σε ισχύ από το φθινόπωρο του 2016. Επιπλέον η ενεργοποίηση επενδύσεων μέσω του σχεδίου Γιούνκερ προσθέτει ήδη σημαντικούς πόρους με αναπτυξιακό χαρακτήρα στην οικονομία τόσο στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και στον τομέα των υποδομών κάθε είδους.

Το υπό σύσταση Αναπτυξιακό Ταμείο καλείται να παίξει κρίσιμο ρόλο, επίσης, για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και συντονισμό των ιδιωτικών επενδυτικών δράσεων. Παράλληλα, θεσπίζουμε το Αναπτυξιακό Συμβούλιο, με βασική λειτουργία την εκπόνηση λεπτομερούς «οδικού χάρτη» για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, σε συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.

Σκοπός μας είναι να συνδέσουμε τα διάσπαρτα εργαλεία χρηματοδότησης κάτω από κοινές αναπτυξιακές στοχεύσεις, ώστε να διαμορφωθεί εύφορο έδαφος για προσέλκυση επενδύσεων. Ο στόχος είναι μέσα από αυτά τα εργαλεία να κινητοποιήσουμε επιπρόσθετους δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, οι οποίοι θα κατευθυνθούν σε ένα νέο παραγωγικό και κοινωνικό πρότυπο το οποίο θα βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Σχετικά Νέα