Αλλαγή θητείας Προεδρείου ΔΣ του ΣΕΕΠΕ

Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν – κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος – εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα, με εναλλαγή του Προεδρείου ανά εξάμηνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα σύνθεση του ΔΣ έχει ως εξής:

Α. Για την χρονική περίοδο από 01.02.2018 μέχρι 31.07.2018

Πρόεδρος: κ. Βασίλης Σεραφειμάκης της AVINOIL AE
Αντιπρόεδρος : κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Μέλη Εταιρίες: ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ
ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
LPC AE
REVOIL AE

Β. Για την χρονική περίοδο από 01.08.2018 μέχρι 31.01.2019

Πρόεδρος : κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Αντιπρόεδρος : κ. Βασίλης Σεραφειμάκης της AVINOIL AE

Σχετικά Νέα