Αλλαγές στη νομοθεσία για δάνεια από τον EFSM σε κράτη-μέλη της Ευρωζώνης

efsm1437141685

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ενέκρινε τροπολογία με την οποία προστατεύονται οι χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωζώνης από την παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας σε κάποια χώρα της Ευρωζώνης.

Συγκεκριμένα , με την τροποποίηση της νομοθεσίας που εγκρίθηκε σήμερα, διασφαλίζεται ότι η χορήγηση οικονομικής στήριξης από τον EFSM σε κράτος μέλος της Ευρωζώνης θα είναι εγγυημένη, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα θωρακίζονται νομικά απέναντι σε κάθε δυνητικό κίνδυνο τα ευρωπαϊκά κράτη που δεν ανήκουν στο ευρώ.

Τα ευρωπαϊκά κράτη  εκτός ευρώ  θα πρέπει να αποζημιωθούν άμεσα και πλήρως για κάθε ζημιά που ενδεχομένως υποστούν, εάν η χώρα που λαμβάνει την οικονομική στήριξη δεν κατορθώσει να αποπληρώσει εγκαίρως και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται τη βοήθεια που έλαβε.

 

 

Σχετικά Νέα