Ακραία φτώχεια για δύο στους δέκα ‘Ελληνες, σύμφωνα με τη Eurostat

Σε συνθήκες φτώχειας ζουν οι δύο στους δέκα έλληνες πολίτες μη μπορώντας να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες, όπως προκύπτει από νέα στοιχεία της Eurostat.

Η έκθεση της Eurostat εξετάζει τον βαθμό των υλικών στερήσεων που υπέστησαν οι κάτοικοι των ευρωπαϊκών χωρών και ενώ στο σύνολο της ΕΕ καταγράφεται πτωτική τάση, μεμονωμένα στην Ελλάδα παρατηρείται το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό. Μετά τη Βουλγαρία με ποσοστό 30%, ακολουθεί δηλαδή η Ελλάδα με 21,2%, ενώ τρίτη έρχεται η Ρουμανία με 19,4% και τέταρτη η Ουγγαρία με 14,5%.

Αναλυτικότερα στην Ελλάδα το 21,1% δεν είχε αρκετά χρήματα το 2017 προκειμένου να καλύψει τουλάχιστον τέσσερις ανάγκες που θεωρούνται βασικές ή και επιθυμητές για τη διαβίωση του ανθρώπου.

Οι βασικές ανάγκες που αναφέρει η Eurostat ως επιθυμητές ή αναγκαίες για μία ικανοποιητική ζωή των πολιτών είναι οι ακόλουθες:

Η έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών
Η επαρκής θέρμανση του σπιτιού τους
Η αντιμετώπιση απρόβλεπτων δαπανών
Η δυνατότητα να τρώνε τακτικά κρέας (ή ψάρι ή το ισοδύναμό τους σε λαχανικά)
Να έχουν πλυντήριο ρούχων
Να έχουν αυτοκίνητο
Να κάνουν μια εβδομάδα διακοπές εκτός σπιτιού
Να έχουν τηλέφωνο
Να έχουν τηλεόραση
Όσον αφορά στο σύνολο της ΕΕ, το ποσοστό των ανθρώπων που ήλθαν αντιμέτωποι με υλικές στερήσεις, ανήλθε στο 6,7% (ήτοι 33 εκατομμύρια άνθρωποι), χαμηλότερα από το peak του 9,9% που σημειώθηκε το 2012.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις, σε σχέση με το 2016, κατεγράφησαν στη Ρουμανία (από το 23,8% στο 19,4%), στην Ιταλία (από το 12,1% στο 9,2%), στην Κροατία (από το 12,5% στο 10,3%), στη Βουλγαρία (από το 31,9% στο 30%) και στην Κύπρο (από το 13,6% στο 11,7%).

Αν και στις περισσότερες χώρες, το ποσοστό σημείωσε πτώση, εξαιρέσεις αποτέλεσαν η Δανία που είδε αύξηση από το 2,6% στο 3,1% και η Ολλανδία, όπου το ποσοστό παρέμεινε σταθερό στο 2,6%. Τέλος, ποσοστά κάτω από το 3% παρατηρήθηκαν στη Σουηδία (0,8% το 2016), στο Λουξεμβούργο (1,6% το 2016), στη Φινλανδία (2%) και στην Ολλανδία (2,6%).

 

Σχετικά Νέα