Δημοσιεύθηκε στις: Πα, Ιούλ 24th, 2015

Αβέβαιη και το 2015 η προοπτική δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή

images

Σύμφωνα με τα πορίσματα της φετινής ετήσιας έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ – ΓΣΕΕ), για την οικονομία και την απασχόληση η οποία θα παρουσιαστεί και επίσημα  όπως κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης,παραμένει και το 2015 αβέβαιη η προοπτική δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή.

Συγκεκριμένα,η έκθεση εκτιμά ότι η στρατηγική της δημοσιονομικής προσαρμογής με κύριους άξονες την λιτότητα και την εσωτερική υποτίμηση έχει αποτύχει σε όλους τους βασικούς στόχους διευρύνοντας το αναπτυξιακό κενό της ελληνικής οικονομίας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.Οι επίσημες εκτιμήσεις για το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης για το 2015 και το 2016, είναι αρνητικές ως προς τη δυνατότητα της οικονομίας να εξέλθει από την κρίση.

Παράλληλα,σύμφωνα με το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, η πολιτική της λιτότητας επιδείνωσε τη σχέση του χρέους προς το ΑΕΠ και συνέβαλε στην ύφεση και στην αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας παραμένει το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η ποιότητα των θέσεων εργασίας, συνεχίζει να χειροτερεύει.Το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ προτείνει, τον επαναπροσδιορισμό της οικονομικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εισηγείται επίσης, τον επαναπροσδιορισμό της βιωσιμότητας του χρέους με βάση τα βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα και τεχνικές διαπραγμάτευσης για τη διευθέτηση του δημοσίου χρέους, ώστε να γίνει βιώσιμο και εξυπηρετήσιμο.Επίπλέον, την επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας και την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, σε κλίμακα τέτοια που να αντισταθμίσουν την ύφεση ενώ πρόσθετα προτείνει και την θεσμοθέτηση προγραμμάτων εγγυημένης απασχόλησης για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας.

Τέλος,η έκθεση έχει αποσταλεί στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων και στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo