ΑΑΔΕ: Διεθνής πιστοποίηση για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων

Διεθνή πιστοποίηση ποιότητας, για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έλαβε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Κ.Ε.Φ. της ΑΑΔΕ, στο οποίο δόθηκε, στις 19 Ιανουαρίου η με αρ. ΣΔΠ 6752/19 Πιστοποίηση από τον Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου EQA HELLAS A.E.(ISO 9001:2015).
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ έχει σχεδιαστεί ώστε να συμβαδίζει με τις Αρχές της Διοίκησης Ποιότητας.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, με την καθημερινή λειτουργία του αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, με την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρησή τους, αλλά και με την παροχή της αναγκαίας καθοδήγησης και υποστήριξης για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Η ΑΑΔΕ δηλώνει πως είναι δίπλα στον συνεπή φορολογούμενο και πως θα συνεχίσει τις δράσεις της για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του.

Σχετικά Νέα