Έως την Παρασκευή η ένταξη στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ

Λήγει την Παρασκευή η προθεσμία ένταξης στο ευνοϊκό πρόγραμμα διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή.
Η επιχείρηση είχε παρατείνει την ημερομηνία λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος και προσέλευσης των πολιτών.

Λήγει επίσης την Παρασκευή και η προθεσμία που έχει δώσει η ΕΥΔΑΠ για ένταξη στην ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών.

Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις έτυχαν ευρείας ανταπόκρισης με δεδομένο ότι δίνεται και η δυνατότητα να τακτοποιηθούν παλαιότερες οφειλές με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν της εξής προϋποθέσεις:

• Η ύπαρξη πάσης φύσεως οφειλής άνω των 60 ευρώ.
• Η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 20 ευρώ.
• Άμεση καταβολή της πρώτης από τις εγκεκριμένες δόσεις.

Οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής στο διακανονισμό.

Σχετικά Νέα