Δημοσιεύθηκε στις: Τρ, Αυγ 9th, 2016

Έλεγχο χρηματοδότησης σε ΜΚΟ πραγματοποιεί το ΥΠΕΞ

αρχείο λήψης (5)Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου:

Kατόπιν ενεργειών της Γενικής Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών, την 1η Αυγούστου 2016, εισεπράχθησαν από τη Δ’ ΔΟΥ Αθηνών δυο εγγυητικές επιστολές της Τράπεζας Αττικής, συνολικού ποσού  €202.000 που είχαν εκδοθεί το 2008 για δυο προγράμματα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Ελληνικό Ινστιτούτο Επικοινωνίας Leadership», τα οποία ουδέποτε υλοποιήθηκαν.

Τα προγράμματα αυτά είχαν χρηματοδοτηθεί από την ΥΔΑΣ για την «ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Αίγυπτο» και για την «ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της Σερβίας (Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ΜΜΕ)». Η διαδικασία ολοκληρώθηκε, σήμερα 8 Αυγούστου, με την υπογραφή του σχετικού πρακτικού μεταξύ της ΥΔΑΣ και της Τράπεζας Αττικής.

Oι ανωτέρω ενέργειες εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο Εξωτερικών από τον Ιανουάριο του 2015 για την ύπαρξη διαφάνειας όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις Μ.Κ.Ο. από την ΥΔΑΣ με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κατά τη χρονική περίοδο 2000-2010. Σε πολλές δε περιπτώσεις έχουν κινηθεί οι διαδικασίες καταλογισμού είτε απ’ ευθείας από τον Υπουργό Εξωτερικών,  κ. Νίκο Κοτζιά, μέσω του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είτε από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων που διεξάγουν σε συνεργασία με την ΥΔΑΣ.

Επισημαίνεται ότι δεκάδες προγράμματα Μ.Κ.Ο. της περιόδου αυτής έχουν παραπεμφθεί από την ΥΔΑΣ/ΥΠΕΞ στην Εισαγγελία Διαφθοράς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo