Έκλεισε η αξιολόγηση υπό όρους και προϋποθέσεις

iyoyΙκανοποιημένη δηλώνει η κυβέρνηση από την έκβαση της συμφωνίας που επετεύχθη στο Eurogroup.Σύμφωνα,μάλιστα,με πηγές του υπουργείου Οικονομικών,στο συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της Ευρώπης  επιτεύχθηκε “πλήρης συμφωνία (staff level agreement)”, με άλλα λόγια  έκλεισε η αξιολόγηση.

Σε άτυπη ενημέρωση πηγές της κυβέρνησης,και ειδικότερα του υπουργείου Οικονομικών,ανέφεραν ότι η συμφωνία περιλαμβάνει  τη δόση των 10,3 δισ. ευρώ , η οποία “θα δοθεί μια πρώτη καταβολή τον Ιούνιο (7,5 δισεκατομμύρια ευρώ) για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους και για να γίνει εκκαθάριση ενός αρχικού μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που είναι ουσιαστικό μέτρο στήριξης της πραγματικής οικονομίας”,ενώ η επόμενη εκταμίευση θα γίνει “μετά το καλοκαίρι” και θα χρησιμοποιηθεί “για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών και για την κάλυψη των περαιτέρω αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους”.

Δηλαδή,όπως αναφέρουν, η αγορά θα τονωθεί με  3,5 δισ. ευρώ μέχρι τέλος Οκτωβρίου [700 εκατ. το μήνα]. Το ποσό αυτό, που είναι ίσο με το 2% του ΑΕΠ (ή μισό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), θα πάει στην πραγματική οικονομία.

Συνεχίζουν,αναφορικά με τον περιβόητο δημοσιονομικό κόφτη,λέγοντας ότι το Eurogroup υιοθέτησε τον “μηχανισμό έκτακτης ανάγκης”, όπως ακριβώς τον είχε εισηγηθεί η ελληνική πλευρά, αποτρέποντας έτσι την επιβολή των “υπό αίρεση μέτρων” [contingent measures], ύψους 2% του ΑΕΠ, ή 3.6 δις ευρώ.

Επίσης,τονίζουν ότι μια ακόμα σημαντική παράμετρος της συμφωνίας,είναι ότι συμφωνήθηκε ότι “τα Gross Financing Needs ,δηλαδή  οι συνολικές δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους θα πρέπει να παραμένουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ κατά την μεσοπρόθεσμη περίοδο και μετά το πρόγραμμα, και κάτω από το 20% του ΑΕΠ, έπειτα”. Η Ελλάδα, δηλαδή δεν θα πληρώνει πάνω από το 15% του ΑΕΠ για τόκους και χρεολύσια το μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα πληρώνει κάτω του 20% του ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα έντοκα γραμμάτια (τα οποία είναι σταθερά στο ύψος των 14.8 δις το χρόνο), είναι χαμηλό με βάση όλους τους συγκριτικούς δείκτες για χώρες με ανάλογα οικονομικά χαρακτηριστικά. Και μειώνει αποφασιστικά τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για τα επόμενα χρόνια.

Σχετικά με το χρέος,σημειώνουν  ότι ρυθμίζεται άμεσα το θέμα  με μέτρα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δημιουργείται έτσι ένας σαφής οδικός χάρτης που θα εξομαλύνει τις συνθήκες ρευστότητας στην οικονομία. Και το σημαντικότερο: Ο οδικός χάρτης αρχίζει και τελειώνει εντός του προγράμματος χωρίς να παρατείνει την αβεβαιότητα για μετά.

Οι συμφωνηθείσες παρεμβάσεις για το χρέος επιτυγχάνουν την έξοδο στις αγορές, μέσω της τόνωσης της επενδυτικής εμπιστοσύνης και της εξάλειψης των συνθηκών αβεβαιότητας στην οικονομία. Άλλωστε η συμφωνία εξασφάλισης της βιωσιμότητας του χρέους είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Και εξασφαλίζει, για μακρύ χρονικό διάστημα, την χρηματοδότηση της οικονομίας, υπό πολύ ευνοϊκούς όρους.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν πηγές  του ΥΠΟΙΚ:

1. Βραχυπρόθεσμα και εμπροσθοβαρώς θα υπάρξει:

– Ομαλοποίηση των πληρωμών τόκων. Δεν θα υπάρξουν, δηλαδή, τα “βουνά” πληρωμών, όπως του 2022 και 2023 -smoothing [“Εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής για το EFSF, σύμφωνα με την τρέχουσα σταθμισμένη μέση λήξη”].

– Μείωση επιτοκίων σε συγκεκριμένο κομμάτι του χρέους [“Χρήση της χρηματοδότησης από EFSF /ESM για τη μείωση του κινδύνου από τα επιτόκια χωρίς να συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος”].

– Σταθεροποίηση των επιτοκίων, προκειμένου να μειωθεί το ρίσκο, μέσω της αξιοποίησης εργαλείων του ESM. Τα σταθερά επιτόκια δημιουργούν ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον καθώς αφαιρούν την αβεβαιότητα που προκύπτει από τα κυμαινόμενα.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Eurogroup “η απόφαση για την εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής του EFSF και τη μείωση των κινδύνων επιτοκίου θα πρέπει να λαμβάνονται ως θέμα προτεραιότητας”.

2. Μεσοπρόθεσμα

– Σύμφωνα με την απόφαση είναι δυνατόν να υπάρξει “μερική εξόφληση των υφιστάμενων δανείων προς την Ελλάδα με τη ενεργοποίηση αχρησιμοποίητων πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος του ESM με σκοπό να μειωθεί το κόστος των επιτοκίων και να επεκταθούν οι διάρκειες”. Για παράδειγμα μπορούν να αγοραστούν δάνεια του ΔΝΤ, για τα οποία το σημερινό επιτόκιο είναι περίπου 3%, από τον ESM. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το επιτόκιο να πέσει στο 0,9%!

– Χρήση των κερδών του 2014 από τον ESM και αποκατάσταση της μεταφοράς των κερδών από τα ομόλογα των προγραμμάτων ANFA και SMP στην Ελλάδα (από το οικονομικό έτος 2017) προς τον ESM για τη μείωση των μελλοντικών ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών.

– Κατάργηση του περιθωρίου επιτοκίου που σχετίζεται με την επαναγορά χρέους του 2ου ελληνικού προγράμματος για το 2018. Δηλαδή να “πάμε” σε επιτόκια back-to-back, γεγονός που σημαίνει ότι η χώρα θα μπορεί να δανείζεται με χαμηλά επιτόκια. Σήμερα όταν ο ESM δανείζεται για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας η Ελλάδα πληρώνει το μέσο επιτόκιο δανεισμού του ESM. Αν ισχύσει το back-to-back σημαίνει ότι η χώρα θα πληρώνει το επιτόκιο με το οποίο δανείστηκε ο ESM –που είναι αρκετά πιο χαμηλό!

– Εάν κριθεί απαραίτητο μπορεί να υπάρξει κάποια στοχευμένη αναδιαμόρφωση του EFSF [π.χ. επέκταση της μέσης σταθμισμένης διάρκειας, εκ νέου απόσβεση του προφίλ του EFSF, καθώς και μείωση ή αναβολή των πληρωμών τόκων], στο βαθμό που απαιτείται. προκειμένου να κρατηθεί το GFN [Gross Financing Needs] κάτω από το συμφωνηθέν σημείο αναφοράς, για να ικανοποιηθεί το ΔΝΤ, χωρίς, όμως, να συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για τις χώρες του προηγούμενου προγράμματος ή για τον EFSF.

3. Μακροπρόθεσμα

– Συμφωνήθηκε ότι θα υπάρξει “μηχανισμός έκτακτης ανάγκης για το χρέος που θα ενεργοποιηθεί μετά την λήξη του προγράμματος του ESM για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους μακροπρόθεσμα”. Δηλαδή θα υπάρχει αυτόματος “κόφτης” [άρα δεν θα υπάρχει διαπραγμάτευση κάθε φορά] και για το χρέος που θα αποφασίζει “μέτρα, όπως η περαιτέρω αναδιαμόρφωση του EFSF και η αναβολή των πληρωμών τόκων”!

– Το ΔΝΤ, που σήμερα συμφωνεί με τις προτάσεις του ESM για τα άμεσα μέτρα, δεσμεύθηκε να κάνει εντός του 2016 “ένα νέο DSA [Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους]” προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα μέτρα που προτείνει ο ESM επαρκούν για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους”. Δηλαδή, αν υπάρξουν και άλλες ανάγκες για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης του χρέους, που θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός του 2018.

Financial Times: Έτοιμη να αποδεχτεί τα ελληνικά ομόλογα η ΕΚΤ

Ένα από τα επακόλουθα του αποτελέσματος του Eurogroup,φαίνεται ότι θα ενεργοποιηθεί τις επόμενες μέρες σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να κάνει την επόμενη Πέμπτη ένα μεγάλο βήμα προς την αποκατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αποδεχόμενη τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου ως ενέχυρα για τη χορήγηση δανείων σε αυτό, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, που αποτελείται από τα έξι μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και τους επικεφαλής των εθνικών κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης, θα συνεδριάσει στη Βιέννη την ερχόμενη Πέμπτη. Αξιωματούχοι στην Αθήνα ήταν πεπεισμένοι ότι η ΕΚΤ θα αποφασίσει στη συνεδρίαση αυτή να επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να χρησιμοποιούν τα κρατικά ομόλογα ως ενέχυρο για την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα, σημειώνει το δημοσίευμα.

Η κίνηση αυτή θα αποτελούσε μία νέα στήριξη για την Ελλάδα, μετά τη συμφωνία σήμερα το πρωί στο Eurogroup για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, αναφέρει η εφημερίδα.

Πέρυσι το καλοκαίρι, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Βίτορ Κονστάντσιο, δήλωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιό της θα έκανε αποδεκτά και πάλι τα ελληνικά ομόλογα για τη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών, εφόσον υπήρχε «αξιόπιστη εφαρμογή» του προγράμματος.

Εάν η ΕΚΤ ψηφίσει υπέρ της αποδοχής των ελληνικών ομολόγων, οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα φθηνότερα δάνεια της ΕΚΤ αντί των ακριβότερων δανείων από τον έκτακτο μηχανισμό χρηματοδότησης (ELA) που παίρνουν από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η δύσκολη όψη 

Τώρα, η άλλη όψη του νομίσματος ή μάλλον η δύσκολη όψη, έχει ως εξής σύμφωνα με τους “σκεπτικιστές” της συμφωνίας.Η δόση των 10,3 δισ. ευρώ θα είναι διαθέσιμη μετά τις διορθώσεις, που θα πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, σε μια σειρά από θέματα που προέκυψαν από τον έλεγχο των κειμένων των νομοσχεδίων που ψηφίστηκαν στην Βουλή.

Συγκεκριμένα: 

-Οι Ευρωπαίοι ζήτησαν άμεσα εξηγήσεις για το ταμείο κοινωνικής αλληλεγγύης,με την ελληνική πλευρά να απαντά ότι οι πόροι του ταμείου θα προέρχονται από την ρήτρα υπερ-απόδοσης στο πρωτογενές πλεόνασμα και όχι με ήδη άλλους τακτικούς δημοσιονομικούς πόρους. Ζήτησαν γι αυτό να οριστεί σαφώς η φύση, οι σκοποί και οι πόροι του ταμείου.

-Επίσης, ζήτησαν να μάθουν για την αναστολή είσπραξης των αναδρομικών του ΕΚΑΣ, από τους 100.000 δικαιούχους που το χάνουν φέτος, λόγω υπέρβασης των εισοδηματικών κριτηρίων, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Η αναστολή αυτή αναμένεται να δημιουργήσει κενό περίπου 85 εκατ. ευρώ.

-Παράλληλα,εντόπισαν ότι στο κομμάτι με τα «κόκκινα» δάνεια δίνεται εξαίρεση από τις αγοραπωλησίες μεταξύ τραπεζών και distress funds, πήραν και τα «κόκκινα» δάνεια που είχαν την εγγύηση του δημοσίου, χωρίς όμως να υπάρχει στο θέμα συναίνεση των θεσμών,ζητώντας  και αυτό το κομμάτι να διορθωθεί.

 –Ζήτησαν να ανακληθεί η απόφαση Σπίρτζη για τα διόδια της Εγνατίας οδού, αφού μειώνει το οικονομικό αντικείμενο της εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου και ουσιαστικά υπονομεύει τη διαδικασία της σύμβασης παραχώρησης που έχει συμφωνηθεί με τους δανειστές.

-Σε ότι αφορά την σύμβαση για το Ελληνικό επισημάνθηκε ότι με βάση τις υποχρεώσεις της ελληνικής πλευράς, τις οποίες θα πρέπει να περάσει από την ελληνική Βουλή μέχρι και το τέλος Ιουνίου. Συγκεκριμένα ζητήθηκε η πορεία της συμφωνίας και το χρονοδιάγραμμα μέχρι και την έγκριση του από το Κοινοβούλιο.

Σχετικά Νέα